Terug

Schooldakrevolutie: 33,3% van onze scholen heeft zonnepanelen

twitter_33procent_beter

De schooldakrevolutie gaat verder: vanaf deze week krijgen 1/3 van de leerlingen in Nederland onderwijs op én over zonne-energie. Op dit moment wekken 33,3 % van alle basis- en middelbare scholen energie op via hun eigen zonnedak. In totaal liggen er zo’n 532.000  zonnepanelen verspreid over 2850 scholen. Samen zijn ze goed voor een uitstootreductie van 88.118 ton CO2 per jaar.

Stichting Schooldakrevolutie houdt het aantal schooldaken met zonnepanelen nauwkeurig bij vanwege haar missie om alle hiervoor geschikte schooldaken in ons land voorzien van zonnepanelen. Daarom biedt de stichting ook praktische hulp aan scholen, schoolbesturen, gemeenten en provincies om zo de aanleg van zonnepanelen op schooldaken te versnellen.

Een nieuwe mijlpaal

In mei 2021 publiceerde Stichting Schooldakrevolutie dat een kwart van de Nederlandse basis- en middelbare scholen een zonnedak heeft. Nu is dat aantal gestegen tot een derde van alle scholen. “Het is geweldig om te zien dat de verduurzaming middels zonnepanelen op dit tempo is doorgegaan bij scholen, ondanks de uitdagingen zoals corona en ventilatie,  waarmee ze de afgelopen 2 jaar te maken hebben gehad” aldus Niels van der Sandt van Schooldakrevolutie.

Nog 5.715 zonnedaken te gaan

Ondanks de mooie toename van het aantal huidige scholen met zonnepanelen, zijn er nog 5.715 geschikte scholen waar nog ruim 1,5 miljoen zonnepanelen op het dak passen. Veel scholen en schoolbesturen vinden een duurzaam schoolgebouw belangrijk, maar komen hier naast hun onderwijstaken simpelweg niet aan toe. Stichting Schooldakrevolutie moedigt schoolbesturen en overheden aan juist nu te investeren in de verduurzaming van schoolgebouwen. Niels: “Logisch natuurlijk, wie investeert in zonnepanelen borgt zijn eigen energie voorziening en dus onafhankelijkheid van de energiemarkt.” 

Over Schooldakrevolutie

Stichting Schooldakrevolutie gaat voor een Nederland waarin alle kinderen leren op én over zonne-energie. Scholen met zonnedaken dragen bij aan de versnelling van de energietransitie en brengen de nieuwe generaties de waarde van duurzaamheid bij. Schooldakrevolutie streeft ernaar dat alle schooldaken in 2030 zonnepanelen hebben en dat kinderen al vroeg leren over zonne-energie. De stichting is sinds 2016 de aanjager van deze zonnige revolutie, brengt daarvoor partijen bijeen en moedigt scholen aan om de energietransitie te versnellen.

Voor meer informatie over Schooldakrevolutie: Niels van der Sandt algemeen directeur Stichting Schooldakrevolutie, niels.vandersandt@schooldakrevolutie.nl