Terug

Zo word je onafhankelijk van de energiemarkt

lespakket weer en klimaat

Het is duidelijk dat iedereen impact ondervindt van de zeer hoge energietarieven die nu gangbaar zijn in Nederland en Europa. Door de koppeling van de elektriciteitstarieven aan de gasmarkt, vindt de impact van de oorlog in Oekraïne ook hier zijn inslag. Steeds vaker zien wij wijzigingen in bestaande en nieuwe energiecontracten, die daarmee een gigantische extra en vaak onvoorziene aanslag doen op de exploitatiebudgetten voor organisaties. Daarom is het hoog tijd om risico’s te beperken en te werken naar stabiele toekomstbestendige oplossingen.

In dit laatste deel behandelen we: Zo word je onafhankelijk van de energiemarkt

”De opgave waar we met zijn allen voor staan rondom het behalen van de klimaatdoelen, wordt steeds groter. De tijd waarin we dit moeten doen, steeds kleiner, en de voorwaarden waaronder dit kan, onzekerder. Het is hoe dan ook zaak om nu, per direct actief aan de slag te gaan.”

Extreme schommelingen 

Op dit moment heeft gelukkig het overgrote deel van de Nederlandse scholen hun inkoop van gas en stroom collectief geregeld, want dat biedt scherpe tarieven en voorspelbare uitgaven op de midden- en lange termijn. De marktprijzen zijn de afgelopen decennia stabiel en voorspelbaar geweest als resultaat van regulering, wetgeving, afspraken, verdragen en was daarmee betrouwbaar als uitgangspunt voor bedrijfsvoering. En dus onze economische motor. Echter laat het afgelopen jaar ook zien hoe gebeurtenissen op het wereldtoneel dit vaste systeem kunnen laten ontsporen met als resultaat extreme schommelingen in leverzekerheid en prijzen.

Investeren in energie zelfstandigheid 

Alhoewel begrijpelijk, signaleren we dat zelfs vaste contracten uit grote collectieve inkopen nu, of op de korte termijn de forse schommelingen niet meer helemaal kunnen dekken. Ook zien wij dat de duur van de contracten snel terugloopt, omdat de onzekerheid op deze markt het simpelweg niet mogelijk maakt om lange termijn risico’s financieel in te schatten.

”Daarmee is deze situatie hopelijk de laatste stimulans, die laat inzien hoe belangrijk het is om nu te investeren in een toekomst met energie zelfstandigheid”, zegt Niels van Schooldakrevolutie.

Zon PV is een no regret maatregel

Een zonnesysteem is een eenvoudige en effectieve manier om op de korte termijn te investeren in onafhankelijkheid. En het is de perfecte opstap naar verdere verduurzamingsmaatregelen. We zien dat een zon PV traject comfort en zelfvertrouwen geeft om aan de slag te gaan met andere maatregelen. Bovendien is het een investering die loont, want de zonnepanelen betalen zichzelf terug. Je begint al op dag één met besparen op de exploitatiekosten. Zeker nu. En net zo belangrijk, je neemt kinderen mee in de gedachte dat ze zelf iets kunnen doen.

”Schooldakrevolutie: ”Ga actief aan de slag. Zowel eigen opwek, als collectief.””

Ja, ik wil onafhankelijk worden

Verantwoordelijkheid nemen

De huidige situatie op de markt is verandert en biedt nieuwe kansen en mogelijkheden om door te pakken met verduurzaming. Wij zien dat jullie (verder) aan de slag willen met verduurzamen en tegelijkertijd het ontbreken van tijd en specialistische kennis. En om door te pakken is het nou juist tijd dat elke stakeholder zijn verantwoordelijkheid neemt en letterlijk tijd beschikbaar stelt. 

Wij hebben een strijdplan opgesteld om jullie te helpen met het ondernemen van de juiste stappen:

Voorbeeld van een succesvolle samenwerking

In januari van dit jaar schreven wij een artikel over het enorme zonnedak van het Adelbert College. Dit dak ligt vol met zonnepanelen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien. En er is meer, er moest ook iets worden gedaan voor de buurt. Zo kwam de samenwerking met de Wassenaarse Energie Coöperatie (WEC) tot stand. Met de zonnepanelen die zij hebben geplaatst kunnen ongeveer 70 huishoudens in Wassenaar worden voorzien van duurzaam opgewekte stroom. Op 6 oktober vindt de (tweede) feestelijke opening plaats. Dit is een waanzinnig resultaat van een geslaagde samenwerking.

zonnedak

Meer initiatieven om door te pakken

Om je verder op weg te helpen, raden we je aan bij deze experts te kijken:

Scholen energiebespaarlening
Scholen op koers
Scholen op Koers ondersteunt scholen en gemeenten bij de verduurzamingsopgave van onderwijshuisvesting.

Dit zijn de duurzaamheid programma’s vanuit het programma:

logo-scholen-besparen-energie_1Energie besparen

Ondersteunt bij eenvoudige maatregelen om energie te besparen. 

logo-ruimte-ok-kenniscentrumVentileren

Helpt schoolbesturen en gemeenten bij de ventilatie opgave.

logo-ruimte-ok-kenniscentrumBekostigen en standaardiseren

Geeft inzicht in bestaande bekostigingsmogelijkheden en standaardisatie met minder kosten en meer kwaliteit.

sdr-logo-staandEnergie opwekken & Educatie

Ondersteunt bij zonnepanelen. En stimuleert om in de klas aan de slag te gaan met o.a. de energietransitie.

logo-aardgas-vrije-scholen_0Innoveren

Innovatieprogramma waarbij meer scholen tegelijk kunnen worden verduurzaamd.