Terug

Webinar ‘Hoe bekostig ik de verduurzaming van schoolgebouwen?’

Presentatie Fiona Hamberg – Accountmanager Nationaal Warmtefonds

Presentatie Wim Lengkeek – Beleidsadviseur onderwijshuisvesting Stichting Florion

Casus: Geldstromen samenvoegen schoolbestuur en gemeente

Vragen en antwoorden

Algemene informatie over de Scholen Energiebespaarlening

Informatie over het aanvraagproces van de Scholen Energiebespaarlening

Scholen Energiebespaarlening Checklist

Overzicht stimuleringsmaatregelen

Investeringsvarianten

Financieringsmogelijkheden

Beslisboom financiering

Meer informatie SUVIS