Terug

DUMAVA: schrappen zonnepanelen van de baan

Voor wie de ontwikkelingen rondom de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) volgt: het waren roerige tijden. Wat is de plek van zonnepanelen in de DUMAVA? En wanneer kunnen scholen hier een beroep op doen? Mede op aangeven van Stichting Schooldakrevolutie, heeft Holland Solar input geleverd voor de internetconsultatie. Demissionair minister Hugo de Jonge heeft hierop besloten dat zonnepanelen wel binnen de regeling vallen. Lees hier een korte terugblik. Plus tips voor scholen die met de DUMAVA aan de slag willen.

Het schrappen van zonnepanelen uit de DUMAVA-regeling is van de baan. Mede dankzij de ervaring uit het werkveld van Schooldakrevolutie.

40 miljoen beschikbaar voor versnelling zon op 4.500 schooldaken

Medio oktober 2023 diende Raoul Boucke (D66) een amendement in om 40 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de DUMAVA-regeling. Hierbij werd, dankzij input vanuit onze Schooldakkaart, expliciet vermeld dat nog 4.500 schooldaken onbenut potentieel bieden voor eigen opwek. Eind oktober vorig jaar volgde goed nieuws, het amendement was met een ruime meerderheid aangenomen. Solar Magazine kopte: Tweede Kamer trekt 40 miljoen euro uit voor zonnepanelen op scholen.

… of toch niet?

Echter, in de conceptversie van de wijziging van de DUMAVA waren zonnepanelen in eerste instantie geschrapt. Mede op aangeven van Stichting Schooldakrevolutie, uitte Holland Solar kritiek in de daaropvolgende internetconsultatie. De aanname dat de terugverdientijd voor zonnepanelen onder 5 jaar uitkomt is met de expertise van Schooldakrevolutie weerlegd. De dagelijkse praktijk leert ons namelijk dat in veel gevallen zon-op-schooldaken een langere terugverdientijd hebben. Bovendien blijkt uit onderzoek dat gemeenten en scholen tot 2030 nog 3 miljard euro tekort komen voor het verduurzamen van hun vastgoed.

Subsidie voor zonnepanelen behouden

Afgelopen week werd bekend dat demissionair minister Hugo de Jonge toch besloten heeft zonnepanelen op te nemen in de DUMAVA-regeling. Jasper Ensing, branchespecialist zon op gebouw bij Holland Solar, reageerde opgelucht: “We zijn blij dat de Minister gehoor heeft gegeven aan de kritiek die we eerder hebben geuit op de regeling, waar subsidie op zonnepanelen uit verdwenen was. Dit is essentieel voor het bereikbaar maken van zelf opwekken van duurzame stroom via zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed.” Zie ook deze reactie van Holland Solar.

Vaart maken met verduurzamen van scholen

Kortom, zonnepanelen blijven beschikbaar binnen de DUMAVA-regeling én dankzij het aangenomen amendement is specifiek voor scholen een schot ingebouwd, waardoor 40 miljoen beschikbaar is voor verduurzaming van schoolgebouwen. Niels van der Sandt, directeur Stichting Schooldakrevolutie: “Goed dat op deze manier de snelheid, die van groot belang is bij het verduurzamen van scholen, toch gewaarborgd blijft. Er zijn grote stappen gezet, maar met 43% zon-op-schooldaken is ook nog veel werk te doen.

Hoe nu verder?

Wat is belangrijk voor scholen die gebruik willen maken van de DUMAVA-regeling? Zonnepanelen blijven, enkel als gecombineerde maatregel, beschikbaar in de maatregelenlijst.

In aanmerking komen:

  • projecten waarbij zonnepanelen worden gecombineerd met vervanging van dakisolatie of met opslagsysteem voor energie
  • scholen met een kleinverbruikersaansluiting: zonnepanelen met een vermogen van minimaal 15 en maximaal 55 kilowattpiek, aangesloten via een netaansluiting van maximaal 3 x 80 ampère

Over de aanvraag:

  • Looptijd: van 3 juni 2024 tot 31 oktober 2024
  • Conceptaanvraag: vanaf 20 mei 2024

Voorbereiding van de aanvraag:

Zie ook: