Terug

Elburgse scholen van Stichting PCPO De Meent zijn over op zonne-energie

Twee basisscholen van Stichting De Meent, namelijk PCBS De Parel in ‘t Harde en PCBS De Borchstee in Elburg, zijn voorzien van in totaal 134 zonnepanelen met de hulp van Zowiezon. Deze panelen wekken jaarlijks samen ca. 59.000 kWh elektriciteit op. Dit is voldoende om beide scholen van energie te voorzien. De scholen ontvingen de Zowiezon Toolbox; een pakket waarin speciaal ontwikkeld lesmateriaal in zit over duurzame energie.

Elsbeth van der Ziel, directeur PCBS De Borchstee: “Naast toekomstgericht onderwijs, investeren wij ook in toekomstgerichte energiebronnen!”

Stichting De Meent

Stichting De Meent wil zoveel mogelijk van haar basisscholen voorzien van zonnepanelen om haar scholen te verduurzamen en tegelijkertijd energiekosten te besparen. Geerco André, directeur-bestuurder Stichting De Meent: “We vinden het belangrijk dat we waar mogelijk schoolgebouwen verduurzamen en zo een bijdrage leveren aan de verduurzaming van gebouwen.”

Feest op PCBS De Parel

Op PCBS De Parel in ‘t Harde is op 24 april de ingebruikname van beide nieuwe zonnedaken gevierd. Wouter Gaillard, directeur PCBS De Parel: “Dat wij als school datgene zelf in praktijk kunnen brengen wat we de kinderen ook willen leren is een mooi voorbeeld. Zuinig omgaan met ons klimaat en ons steentje bijdragen.

De missie van Eneco is duurzame energie van iedereen. Stichting Schooldakrevolutie biedt schoolbesturen al jaren kosteloos en onafhankelijk advies over verduurzaming. Het gezamenlijke project Zowiezon stelt sinds maart 2021 kosteloos projectmanagers beschikbaar die zonnedaken daadwerkelijk gaan realiseren. Dit jaar krijgen ongeveer 50 scholen hulp via Zowiezon, waarmee in totaal 100 scholen van zonne-energie zijn voorzien.

Meer weten?

Wil je ook aan de slag? Neem dan contact op met onze schooldakcoaches.