Terug

Feest met Zowiezon in Zandvoort

Op de Oranje Nassauschool in Zandvoort zijn in totaal 120 zonnepanelen feestelijk in gebruik genomen. De leerlingen vierden de ingebruikname met de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Rosan Kocken, wethouder Onderwijs & Duurzaamheid, Lars Carree,voorzitter college van bestuur TWijs, Toon Mans, en Niels van der Sandt, directeur van Stichting Schooldakrevolutie.

Het zonnedak is gerealiseerd met hulp van Zowiezon, een samenwerking tussen Eneco en Stichting Schooldakrevolutie. Op het dak van de Oranje Nassauschool wekken 120 zonnepanelen jaarlijks ca. 45.920 kWH elektriciteit op. Hiermee is geheel voorzien in het eigen energieverbruik van de school. Op het scherm in de centrale hal van de school is voor alle leerlingen en teamleden zichtbaar hoeveel energie per dag wordt opgewekt. De zonnepanelen worden bij dit scherm symbolisch in gebruik genomen: na de vondst van de afstandsbediening zet Toon Mans, voorzitter van Stichting TWijs, het scherm aan. De leerlingen gooien confetti in de lucht gegooid, luid applaus volgt. De zonnepanelen voorzien de Oranje Nassauschool nu officieel van energie.

Oranje Nassauschool in het teken van zonne-energie

Zonne-energie is hét onderwerp van dit moment op school. Er is volop geknutseld, zodat de zon niet alleen op maar ook in het schoolgebouw goed vertegenwoordigd is. De leerlingen zijn sinds vorige week in de klas aan de slag met de Zowiezon Toolbox; een lespakket over duurzame energie. Vanuit de leerlingenraad zijn twee leerlingen uit groep 6 aan het woord over deze lessen. Ze hebben onderzocht waar we allemaal energie voor gebruiken. Ook leerden zij hoe een zonnepaneel wordt gemaakt en hoe een zonnepaneel werkt.

Leerlingen in gesprek met genodigden

Heeft u zelf thuis ook zonnepanelen?” luidt één van de vragen vanuit de leerlingenraad in een interview met de genodigden. Door de ingebruikname van het zonnedak samen te vieren, is de gehele school hierbij betrokken.

Adjunct-directeur Jacqueline Metselaar is trots dat de Oranje Nassauschool nu duurzame energie kan opwekken met de 120 zonnepanelen op het dak van de school. “Ik ben blij met het televisiescherm in de centrale hal. De informatie op het scherm is een mooie aanvulling op de lessen in de groepen. Zo behouden de zonnepanelen ook een zichtbaar, educatieve rol.

Zonnepanelen als opstap naar verdere verduurzaming

TWijs is een stichting met 34 scholen in Haarlem en nabije gemeenten. De Oranje Nassauschool is één van de vijf TWijs scholen die met behulp van Zowiezon is verduurzaamd. De Bos en Duinschool in Bloemendaal, Koningin Wilhelminaschool in Overveen, Bavinckschool en Franciscus Xaverius in Haarlem zijn eveneens voorzien van zonnepanelen. In totaal zijn de schooldaken voorzien van 429 zonnepanelen waarmee het eigen verbruik volledig wordt afgedekt.

De zonnepanelen zijn een opstap naar verdere verduurzaming vertelt Toon Mans, voorzitter college van bestuur TWijs: “We zijn enorm trots op de verduurzaming van onze scholen. TWijs heeft het toekomstbestendig maken van onze gebouwen hoog op de prioriteitenlijst staan!

Zowiezon ontzorgt 100 scholen bij de realisatie van hun zonnedak

Op school gaat onderwijs voor alles, daarom hebben veel schoolbesturen extra hulp nodig om een dak vol zonnepanelen te kunnen realiseren. Het gezamelijke Zowiezon® project van Eneco en Stichting
Schooldakrevolutie ontzorgt in totaal 100 scholen bij de realisatie van hun zonnedak én helpt met voorlichting en educatie.

Provincie Noord-Holland steunt Stichting Schooldakrevolutie

Dankzij subsidie van de provincie, is Stichting Schooldakrevolutie bovendien een constante factor in Noord-Holland. Gedeputeerde Rosan Kocken: “Zonnepanelen spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Op schooldaken passen ze extra goed en scholen kunnen de lagere energierekening goed gebruiken. Ook leren leerlingen zo veel over schone energie. Landelijk maakt 43% van de scholen gebruik van schone energie van eigen schooldak. In Noord-Holland is dat dankzij stichting Schooldakrevolutie, die financieel gesteund wordt door de provincie Noord-Holland, al 57%. Daar zijn we heel trots op.”

De provincie Noord-Holland publiceerde ook een artikel over de feestelijke ingebruikname van het zonnedak: