Team

Edward Stigter

3 oktober 2023

Voorzitter Oud Gedeputeerde bij Provincie Noord-Holland, voormalig directeur beleid voor de leefomgeving bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse functies bij ministeries. “De energietransitie is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Een transitie die onze manier van leven en werken beïnvloedt. En daarmee ook discussie kan oproepen. Dat geldt niet voor de […]


Lees meer : Edward Stigter

Robert Kleiburg

2 oktober 2023

Penningmeester Meer dan 20 jaar ervaring in klimaatbeleid en duurzame energie, nu duurzaam ondernemer. “De transitie naar een duurzame energiehuishouding is één van de grootste uitdagingen van nu. Het is belangrijk dat de jeugd in aanraking komt met concrete oplossingen om de energietransitie te realiseren. Door zonnestroom technologie toe te passen op scholen gaan leerlingen […]


Lees meer : Robert Kleiburg

Roebyem Anders

17 juli 2023

Bestuurslid Social entrepreneur, Co Founder Stichting Schooldakrevolutie, Sungevity, Huurdakrevolutie, Bureau Burgerberaad, ZonNext en Knop Om. “Vanuit de verwondering dat op scholen zo weinig aan verduurzaming werd gedaan, heb ik Stichting Schooldakrevolutie mede opgericht. Om alle barrières voor zonnepanelen op scholen te doorbreken en de energietransitie te versnellen. Alle scholen in Nederland op én over zonne-energie!”


Lees meer : Roebyem Anders

Niels van der Sandt

30 juni 2023

Algemeen Directeur “Stichting Schooldakrevolutie acteert in een uniek omgevingsveld waar substantieel impact gemaakt wordt middels het reduceren van onze C02 uitstoot en door het actief bijdragen aan het duurzame bewustzijn van toekomstige generaties. Kortom echt mijn omgeving om in te werken.”


Lees meer : Niels van der Sandt

Cilian Terwindt

29 juni 2023

Regio-coördinator Ruime ervaring in stedelijke ontwikkeling met extra aandacht voor maatschappelijke voorzieningen, passie voor onderwijs en coaching. Warm in contact met Urgenda. “Scholen hebben een bindende kracht in elke buurt. Via kinderen, hun ouders en de buurt komt iedereen in beweging en ontstaat een steeds groter draagvlak voor de energietransitie.


Lees meer : Cilian Terwindt

Joost Gijselman

28 juni 2023

Projectleider Schooldakkaart “De missie van Schooldakrevolutie heeft een directe impact bij het behalen van de 2030 doelen, en wellicht nog belangrijker is de bewustwording over het waarom van de energietransitie bij toekomstige generaties (en hun ouders!). Daar draag ik graag aan bij door met data de revolutie op het schooldak inzichtelijk te maken.”


Lees meer : Joost Gijselman

Gijs van de Laar

26 juni 2023

Schooldakcoach “Samen een relevante bijdrage leveren aan een beter klimaat. Daarin kruist mijn persoonlijke motivatie die van de scholen en besturen die ik dagelijks ondersteun. Een dankbare taak want duurzaam onderwijs vormt onze kinderen, onze toekomst…”


Lees meer : Gijs van de Laar

Cathelijn van Balen

25 juni 2023

Schooldakcoach “Scholen zijn van enorme toegevoegde waarde. Dankzij de verbindende factor en voorbeeldfunctie die zij voor een buurt hebben. En omdat ze vaak over grotere daken beschikken. De buurten en kinderen worden zo meegenomen in wat de nieuwe standaard zou moeten zijn: volledig duurzaam opgewekte energie, onafhankelijkheid en meer budget voor het onderwijs zelf. Aan […]


Lees meer : Cathelijn van Balen

Hanneke Schellekens

24 juni 2023

Communicatie & Educatie “Een duurzame toekomst begint op school. Niet morgen, maar vandaag. Door samen door te pakken. Vol energie zet ik mij in om alle partijen die hierbij nodig zijn te informeren en te inspireren. Zo snel mogelijk zon op alle schooldaken!”


Lees meer : Hanneke Schellekens