Toolkit voor schoolbesturen

Op deze pagina vind je handige tools voor het realiseren van zonnepanelen op het schooldak.

Volledige toolkit

Deze download bevat een overzicht van alle relevante documenten en attributen voor jouw stappenplan naar zonnepanelen.

Onderwijs: basisscholen

Laat de komst van zonnepanelen niet ongemerkt voorbij laten gaan! In dit document staan praktische tips hoe je basisschoolleerlingen kunt laten leren over zonne-energie, schone energie en klimaatverandering.

Onderwijs: middelbare scholen

Laat de komst van zonnepanelen niet ongemerkt voorbij laten gaan! In dit document staan praktische tips hoe je middelbare scholieren kunt laten leren over zonne-energie, schone energie en klimaatverandering.

Subsidies

In dit document staan de verschillende stimuleringsmaatregelen waar je als school gebruik van kunt maken.

Investeringsvarianten

In veel gevallen is het schoolbestuur juridisch eigenaar van de school en de gemeente economisch eigenaar. Het is wenselijk dat beide partijen bij de ontwikkeling van een zonnestroomproject worden betrokken. In dit document staan de verschillende investeringsvarianten.

Scholen Energiebespaarlening

Heb je als school beperkte eigen financiële middelen en wil je toch verduurzamen? Dan is de Scholen Energiebespaarlening een oplossing. Deze lening is landelijk beschikbaar en tegen een aantrekkelijke rente voor alle scholen met BRIN-nummer. In deze infographic lees je erover en hoe je het aanvraagt.

BTW teruggaaf

In dit document vind je de huidige situatie en voorgenomen wijzigingen m.b.t. regelgeving. Zie ook het BTW dossier van Zonnescholen hier kunt vinden.

Financieringsmogelijkheden

Via dit document vind je verschillende financieringsvormen. De vorm is afhankelijk van de financiële gezondheid en wensen van de stichting.

Online voorbeeld investeringscasus

Dit is de gestandaardiseerde business case van Schooldakrevolutie voor klein- en grootverbruik aansluitingen. Op basis van offertes uit de markt en financieringsbeslissingen zal je eventueel nog een definitieve business case moeten opstellen.

Kennisdocument netwerkcapaciteit

Netcongestie hoeft niet het einde te betekenen van en pv-project. Lees in dit kennisdocument op welke manieren zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden op een grootverbruikersaansluitng ondanks dat er sprake is van terugleverbeperkingen op het net.

Kennisdocument recht van opstal

Lees hier meer over de omgang met het recht van opstal en de relatie tussen gemeenten en schoolbesturen.

Pamflet aanbesteden

Dit document is een beknopte handleiding over de verschillende aanbestedingsvormen. Je vindt hier een handige beslisboom voor het besluitvormingsproces en verschillende voorbeeldteksten.

Offerte richtlijnen

Deze download geeft inzicht over hoe je een offerte goed kunt beoordelen. Je voorkomt onverwachte (extra) kosten door kritisch en gedetailleerd naar de offerte te kijken.

Sjabloon schoolbeslisdocument

Voeg beslissingen, keuzes en materialen samen in dit overzichtelijke beslisdocument dat dient als leidraad voor de besluitvorming.

Publicatie: Toetsingskader verantwoording financiële posities

Het toetsingskader Verantwoording Financiële Posities stelt het doorzien van de ontwikkeling van kapitaal en vermogen centraal. Kapitaals­ en vermogensposities zijn immers van groot belang voor de continuïteit van de onderwijsinstelling. Eigenaar publicatie: PO-raad

Publicatie: Juridisch kader verduurzaming schoolgebouwen

Verkenningsdocument: ‘mogelijkheden om te investeren in verduurzaming van schoolgebouwen’. Eigenaar publicatie: Ruimte OK.

Toolkit
Contact