Financiering

Gunstige financiering zonnepanelen

 

Wilt u uw schoolgebouw verduurzamen?

Maar heeft u geen eigen middelen? Dan kan de Scholen Energiebespaarlening de oplossing zijn!

De Scholen Energie Bespaarlening is bedoeld om het verduurzamingsproces van schoolgebouwen te versnellen.
Daarvoor heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de Rabobank en het Nationaal Warmtefonds €5 miljoen beschikbaar gemaakt.

Deze lening is landelijk beschikbaar tegen een aantrekkelijke rente voor alle scholen met een BRIN nummer.

Vraag meteen aan

Heeft al een volledig plan voor de verduurzaming van uw schoolgebouw en is het enige wat u nog tegen houdt de financiering? Vraag het aanvraagformulier voor de lening aan.

Bereken zelf je Business case

Download de Voorbeeld Investeringscasus voor klein- en grootverbruikers en vergelijk o.a. het financieel rendement op basis van financiering uit eigen vermogen of vanuit Scholen Energiebespaarlening.

Doelgroep

Pot-Unlayered-12

Het Nationaal Warmtefonds verstrekt laagrentende leningen om energiebesparende maatregelen te financieren. Voor schoolbesturen is vanaf nu de Scholen Energiebespaarlening beschikbaar, in aanvulling op de energiebespaarlening voor particulieren en VvE’s. Polestar Capital is aangewezen als uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Warmtefonds

De Scholen Energiebespaarlening is beschikbaar voor alle verenigingen en stichtingen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs gelegen in Nederland en die tevens een BRIN-nummer toegekend hebben gekregen.

Voordelen

Door middel van deze lening kunnen scholen energie- en CO2-besparende maatregelen financieren met weinig tot geen negatieve impact op de eigen liquiditeit.  Met een looptijd van 15 jaar en een maatschappelijke rente is in de meeste gevallen zelfs een positieve cashflow vanaf het eerste jaar al mogelijk doordat de jaarlijkse aflossingskosten lager zijn dan de gerealiseerde besparing op de energierekening. Deze besparing kan ten goede komen aan de primaire taak: het onderwijs.

Logo_nationaalwarmtefonds_blauw_2
Geldverstrekker
Logo_polestar
Uitvoeringsorganisatie
infographic-logos-met-witte-bg-03
Loket voor scholen en ondersteuning in opstellen aanvraag

Proces

Om in aanmerking te komen voor een Scholen Energiebespaarlening dient een school de volgende documenten aan te leveren:

  1. Aanvraagformulier
  2. Uittreksel KvK (niet ouder dan 6 maanden)
  3. Identiteitsbewijs bestuursleden en gemachtigde(n)
    (contactpersonen)
  4. Instemmingsverklaring van de gemeente
  5. Offerte aannemer/installateur
  6. Verklaring aannemer/installateur
  7. Bankafschrift (IBAN)
  • Toelichting bij de inhoud en beoordeling van de opgevraagde documenten kunt u vinden in het investeringsreglement.
financiering-diagram-icons-01

Oriënteren

U neemt het investeringsreglement door dat te downloaden is via www.warmtefonds.nl/scholen.

financiering-diagram-icons-02

Starten

Als u besloten heeft dat u gebruik wil maken van deze lening vraagt u het aanvraagformulier op via www.schooldakrevolutie.nl/financiering. Deze aanvraag wordt voorzien van een persoonlijke code.

financiering-diagram-icons-03

Verzamelen

Alle benodigde documenten laat u tekenen door het schoolbestuur. Welke documenten u nodig heeft kunt u vinden op de checklist.

financiering-diagram-icons-04

Inleveren

Wanneer alle benodigde documenten compleet zijn kunt u de aanvraag indienen bij het Nationaal Warmtefonds. Zij zullen uw aanvraag binnen 10 werkdagen beoordelen.

Veelgestelde vragen

Vraag het aanvraagformulier voor de lening aan