Terug

40% van de geschikte schooldaken heeft zonnepanelen

Schooldakrevolutie mijlpaal bereikt

De eerste 40% zitten er op! Dat wil zeggen: 40% van de geschikte schooldaken in Nederland is voorzien van zonnepanelen. In totaal hebben 3.098 scholen* de overstap gemaakt naar  schone, duurzame energie-opwek. Daarmee leren circa 886.000 leerlingen op zonne-energie van eigen schooldak, goed voor een CO2-reductie van ruim 87.300 ton per jaar.** Dit is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van meer dan 58.000 huishoudens.***

Bedankt

Wij jagen de revolutie aan, maar deze mijlpaal is behaald dankzij velen. Graag bedanken we daarom iedereen die werk maakt van zon op schooldaken, zoals alle schoolbesturen die gekozen hebben voor zonnepanelen, gemeenten en provincies die dit door middel van opdrachten en subsidies gefaciliteerd hebben en de vele installatie-partijen die deze daken hebben gerealiseerd. Wij bedanken ook graag onze partners, zoals het samenwerkingsverband, Zowiezon, en het programma Scholen op Koers van Kenniscentrum Ruimte OK. En alle anderen die zich inzetten voor een snelle transitie naar zonnedaken voor alle scholen: bedankt!

Nog volop onbenutte potentie

Goed nieuws plus een oproep om vaart te blijven maken. We zijn namelijk al ver gekomen én er is ook nog veel werk te verrichten. De resterende 4.631 schooldaken in Nederland bieden nog een onbenutte potentie van circa 538.500 MWH extra zonnestroom per jaar. Dat is goed voor een potentiële extra CO2-reductie van ruim 245.500 ton per jaar.

Vandaar dat we gemeenten en schoolbesturen oproepen om werk te (blijven) maken van zon op schooldaken. Aan de slag? Ook voor de komende 60% van de scholen staan onze schooldakcoaches klaar! Zo komen we zo snel mogelijk van besluitvorming tot en met realisatie van zon op alle geschikte schooldaken.

Ga ook aan de slag

Neem contact op en we gaan samen aan de slag. Mail naar contact@schooldakrevolutie, bel naar 06 136 383 32 of gebruik het contactformulier. We staan voor je klaar.


* Gebaseerd op de Schooldakkaart van Stichting Schooldakrevolutie.

** Berekeningen op basis van deze kengetallen:

  • gemiddeld 286 leerlingen per school
  • energie opwek gemiddeld 380 Wp * 931 vollast uren per zonnepaneel/ jaar
  • CO2 reductie berekeningsfactor 0.456 kg C02/kWh

*** Bron Milieu Centraal via Climate Neutral Group: 1800 kWh is 1 ton CO2 en 8 maanden elektriciteitsverbruik (grijs) door een gemiddeld huishouden in NL (gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden per jaar: 2765 kWh, bron: Milieu Centraal).