Provincie Flevoland

De provincie Flevoland heeft de ambitie om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Schoolgebouwen bieden veel potentie in het behalen van die ambitie. Sinds 2021 werken de provincie, Stichting Schooldakrevolutie, Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en het ontzorgingsprogramma klein maatschappelijk vastgoed samen aan het realiseren van zon op schooldaken.

Duurzame Schoolgebouwen Flevoland

Het project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland is speciaal ontwikkeld door de provincie voor kleine schoolbesturen (primair onderwijs max. 15 gebouwen, voortgezet onderwijs max. 10 gebouwen).

  • Het is onderdeel van het Ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed.
  • Deelname aan het programma is kosteloos.

EEF en Schooldakrevolutie

Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en Stichting Schooldakrevolutie werken samen bij het verduurzamen van scholen van grote schoolbesturen (primair onderwijs > 15 gebouwen, voortgezet onderwijs > 10 gebouwen).

  • De provincie vergoedt de basisdienstverlening door de schooldakcoach.
  • EEF adviseert over energiebesparing. Voor onderzoek naar de dakconstructie kan bovendien de verduurzamingsvoucher ingezet worden.
  • Financiering van zonnepanelen is mogelijk middels de Scholen Energiebespaarlening.

Hoeveel geschikte schooldaken in Flevoland zijn al voorzien van zonnepanelen? En wat is de potentie? Bekijk hier de stand van de schooldakrevolutie in de provincie Flevoland:

35% van de geschikte schooldaken heeft zonnepanelen

dat zijn maar liefst 73 schooldaken

waaronder 20.600 kinderen leren op zonne-energie

jaarlijks kan nog 20.300 MWh extra zonnestroom worden opgewekt

met een jaarlijkse potentie van 9.280 ton CO2-reductie*

*Peildatum: 05-03-2024

Benieuwd naar een specifieke school? Gebruik de schooldakkaart om deze op te zoeken of zoom in op uw gemeente.

Benieuwd naar verhalen van scholen die de stap naar zonnepanelen al gezet hebben?

Lees hier verschillende schoolvoorbeelden:

Ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Energie Expertisecentrum Flevoland
Feitelijk Flevoland: voortgangsrapportage Duurzame Energie
Rapportage Duurzame Energie: Schooldakrevolutie
Flevolandse Energieagenda (FEA)

Meer weten over Schooldakrevolutie?

Lees verder op onze website, bekijk de kennisdossiers of neem contact met ons op!